Mã Vùng ZerfThành phố hoặc Khu vực:Zerf
Mã Vùng:06587     (+496587)

Quốc gia:

Đức