Mã Vùng Zeitlofs-DetterThành phố hoặc Khu vực:Zeitlofs-Detter
Mã Vùng:09744     (+499744)

Quốc gia:

Đức