Mã Vùng ZdolbunivThành phố hoặc Khu vực:Zdolbuniv
Mã Vùng:3652     (+380 3652)

Quốc gia:

Ukraina