Mã Vùng ZagrebThành phố hoặc Khu vực:Zagreb
Mã Vùng:01     (+3851)

Quốc gia:

Croatia