Mã Vùng WilsdruffThành phố hoặc Khu vực:Wilsdruff
Mã Vùng:035204     (+4935204)

Quốc gia:

Đức