Mã Vùng Wellington



Mã Vùng Wellington (New Zealand)


Đầu số 0499 là mã vùng của Wellington. Và Wellington nằm ở nước New Zealand. Nếu bạn ở ngoài nước New Zealand và muốn gọi cho một người ở Wellington, ngoài mã vùng, bạn cần có mã quốc gia của quốc gia bạn muốn gọi. Mã quốc gia của New Zealand là +64, vì vậy, nếu bạn đang ở Việt Nam và bạn muốn gọi cho một người ở Wellington, bạn phải nhập số +64499 ở đầu số điện thoại của người đó.

Số không ở đầu mã vùng bị bỏ qua trong trường hợp này.

Dấu cộng ở đầu số điện thoại có thể thường được sử dụng ở định dạng này. Tuy nhiên, cách phổ biến hơn là thay thế dấu cộng bằng một chuỗi số kích hoạt mạng điện thoại mà bạn muốn gọi số điện thoại ở một quốc gia khác. ITU khuyến nghị sử dụng số 00, cũng được sử dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm tất cả các quốc gia Châu Âu.

Để thay thế +64499 mà bạn phải đặt trước số điện thoại của một người ở Wellington để gọi từ Việt Nam, bạn cũng có thể sử dụng số 0064499.




Máy tính số điện thoại