Mã Vùng WalddrehnaThành phố hoặc Khu vực:Walddrehna
Mã Vùng:035455     (+4935455)

Quốc gia:

Đức