Mã Vùng VilnohirskThành phố hoặc Khu vực:Vilnohirsk
Mã Vùng:5653     (+380 5653)

Quốc gia:

Ukraina