Mã Vùng Villmar-AumenauThành phố hoặc Khu vực:Villmar-Aumenau
Mã Vùng:06474     (+496474)

Quốc gia:

Đức