Mã Vùng VieseckeThành phố hoặc Khu vực:Viesecke
Mã Vùng:038796     (+4938796)

Quốc gia:

Đức