Mã Vùng VienenburgThành phố hoặc Khu vực:Vienenburg
Mã Vùng:05324     (+495324)

Quốc gia:

Đức