Mã Vùng Verden AllerThành phố hoặc Khu vực:Verden Aller
Mã Vùng:04231     (+494231)

Quốc gia:

Đức