Mã Vùng Vapi, GujaratThành phố hoặc Khu vực:Vapi, Gujarat
Mã Vùng:260     (+91 260)

Quốc gia:

Ấn Độ