Mã Vùng UnterthingauThành phố hoặc Khu vực:Unterthingau
Mã Vùng:08377     (+498377)

Quốc gia:

Đức