Mã Vùng UlaanbaatarThành phố hoặc Khu vực:Ulaanbaatar
Mã Vùng:1     (+976 1)

Quốc gia:

Mông Cổ