Mã Vùng Tristan Da CunhaThành phố hoặc Khu vực:Tristan Da Cunha
Mã Vùng:8     (+290 8)

Quốc gia:

Saint Helena