Mã Vùng TillabéryThành phố hoặc Khu vực:Tillabéry
Mã Vùng:2071     (+227 2071)

Quốc gia:

Niger