Mã Vùng TholenThành phố hoặc Khu vực:Tholen
Mã Vùng:0166     (+31166)

Quốc gia:

Hà Lan