Mã Vùng ThikaThành phố hoặc Khu vực:Thika
Mã Vùng:067     (+25467)

Quốc gia:

Kenya