Mã Vùng StrengbergThành phố hoặc Khu vực:Strengberg
Mã Vùng:7432     (+43 7432)

Quốc gia:

Áo