Mã Vùng Schwarzenborn KnüllThành phố hoặc Khu vực:Schwarzenborn Knüll
Mã Vùng:05686     (+495686)

Quốc gia:

Đức