Mã Vùng SchlotheimThành phố hoặc Khu vực:Schlotheim
Mã Vùng:036021     (+4936021)

Quốc gia:

Đức