Mã Vùng SchiltachThành phố hoặc Khu vực:Schiltach
Mã Vùng:07836     (+497836)

Quốc gia:

Đức