Mã Vùng SavannahThành phố hoặc Khu vực:Savannah
Mã Vùng:27     (+228 27)

Quốc gia:

Togo