Mã Vùng Sandau ElbeThành phố hoặc Khu vực:Sandau Elbe
Mã Vùng:039383     (+4939383)

Quốc gia:

Đức