Mã Vùng Saida, Sidi BelabbesThành phố hoặc Khu vực:Saida, Sidi Belabbes
Mã Vùng:048     (+21348)

Quốc gia:

Algérie