Mã Vùng Rio Grande do Norte (Natal)Thành phố hoặc Khu vực:Rio Grande do Norte (Natal)
Mã Vùng:84     (+55 84)

Quốc gia:

Brasil