Mã Vùng RedekinThành phố hoặc Khu vực:Redekin
Mã Vùng:039341     (+4939341)

Quốc gia:

Đức