Mã Vùng Pulgon (Kadamjay)Thành phố hoặc Khu vực:Pulgon (Kadamjay)
Mã Vùng:3655     (+996 3655)

Quốc gia:

Kyrgyzstan