Mã Vùng PeshawarThành phố hoặc Khu vực:Peshawar
Mã Vùng:91     (+92 91)

Quốc gia:

Pakistan