Mã Vùng PaintenThành phố hoặc Khu vực:Painten
Mã Vùng:09499     (+499499)

Quốc gia:

Đức