Mã Vùng Osterholz-ScharmbeckThành phố hoặc Khu vực:Osterholz-Scharmbeck
Mã Vùng:04791     (+494791)

Quốc gia:

Đức