Mã Vùng OrellanaThành phố hoặc Khu vực:Orellana
Mã Vùng:6     (+593 6)

Quốc gia:

Ecuador