Mã Vùng OpoleThành phố hoặc Khu vực:Opole
Mã Vùng:77     (+48 77)

Quốc gia:

Ba Lan