Mã Vùng OgojaThành phố hoặc Khu vực:Ogoja
Mã Vùng:045     (+23445)

Quốc gia:

Nigeria