Mã Vùng ObernzellThành phố hoặc Khu vực:Obernzell
Mã Vùng:08591     (+498591)

Quốc gia:

Đức