Mã Vùng ÑubleThành phố hoặc Khu vực:Ñuble
Mã Vùng:42     (+56 42)

Quốc gia:

Chile