Mã Vùng Nohn EifelThành phố hoặc Khu vực:Nohn Eifel
Mã Vùng:02696     (+492696)

Quốc gia:

Đức