Mã Vùng NiulakitaThành phố hoặc Khu vực:Niulakita
Mã Vùng:22     (+688 22)

Quốc gia:

Tuvalu