Mã Vùng Mons (Bergen), CasteauThành phố hoặc Khu vực:Mons (Bergen), Casteau
Mã Vùng:065     (+3265)

Quốc gia:

Bỉ