Mã Vùng Marsa MatruhThành phố hoặc Khu vực:Marsa Matruh
Mã Vùng:46     (+20 46)

Quốc gia:

Ai Cập