Mã Vùng MangaunoThành phố hoặc Khu vực:Mangauno
Mã Vùng:51     (+252 51)

Quốc gia:

Somalia