Mã Vùng Mandalay MICT ParkThành phố hoặc Khu vực:Mandalay MICT Park
Mã Vùng:289     (+95 289)

Quốc gia:

Myanma