Mã Vùng Magadan OblastThành phố hoặc Khu vực:Magadan Oblast
Mã Vùng:413     (+7 413)

Quốc gia:

Nga