Mã Vùng LubangoThành phố hoặc Khu vực:Lubango
Mã Vùng:612     (+244 612)

Quốc gia:

Angola