Mã Vùng Letterkenny, Donegal, Dungloe, BuncranaThành phố hoặc Khu vực:Letterkenny, Donegal, Dungloe, Buncrana
Mã Vùng:074     (+35374)

Quốc gia:

Ai len