Mã Vùng Letlhakane (Orapa)Thành phố hoặc Khu vực:Letlhakane (Orapa)
Mã Vùng:29     (+267 29)

Quốc gia:

Botswana