Mã Vùng Kymi (Kymmene)Thành phố hoặc Khu vực:Kymi (Kymmene)
Mã Vùng:05     (+3585)

Quốc gia:

Phần Lan