Mã Vùng KoplikThành phố hoặc Khu vực:Koplik
Mã Vùng:0211     (+355211)

Quốc gia:

Albania