Mã Vùng KleinwelkaThành phố hoặc Khu vực:Kleinwelka
Mã Vùng:035935     (+4935935)

Quốc gia:

Đức